top of page
lillehammer.jpg

Noen av våre prosjketer

brannstasjon.png

BRANNSTASJONEN – KVARTAL 10B

Kvartal 10 B i Lillehammer består av eiendommene Lars Skrefsruds gate 2,4 og 6 samt Nordsetervegen 8. Her planlegges det et prosjekt bestående av i alt 5 nye bygg som inneholder næringsarealer og boliger. Konkret planlegges det en dagligvareforretning i første etasje og 4-5 etasjer med i alt ca 60 leiligheter for salg.

Det verneverdige Ramsøy-bygget (Lars Skrefsruds gate 2) skal bestå og inngå som en integrert del av prosjektet. Det foreligger godkjent reguleringsplan for kvartalet og det arbeides videre med å realisere planene.

kontaktpersoner:

Erik Huuse: 982 07 231, erik@thor-bergseng-as.no

Lars Bergseng: 909 56 840, lars@thor-bergseng-as.no

DAGLIGVAREFORRETNING JOREKSTAD

På Jørstadmoen ved Jorekstad arbeides det med planer for å bygge et forretningsbygg som skal
inneholde en dagligvareforretning. Prosjektet er i en tidlig fase.

kontaktpersoner:

Erik Huuse: 982 07 231, erik@thor-bergseng-as.no

Lars Bergseng: 909 56 840, lars@thor-bergseng-as.no

Bilde-kommer.png
bottom of page