top of page
lillehammer.jpg

Selskaper

Thor Bergseng & Co. AS

Bergseng Drift AS

Bergseng Invest AS

Storgata 55 Lillehammer AS

Peroni SA

Lillehammer Sport AS

Handelens og Håndverkets Hus AS

Sentrum Parkering Lillehammer AS

Thor Bergseng & Co AS er Lillehammers eldste igangværende handelshus med røtter tilbake til 1841. Dagens virksomhet består i hovedsak av eiendomsutvikling og forvaltning samt investeringer i andre selskaper. Thor Bergseng & Co AS er morselskap i et konsern som omfatter datterselskapene Bergseng Drift AS, Bergseng Invest AS, Peroni AS, Storgata 55 Lillehammer AS samt andre tilknyttede selskaper. I 2022 omsatte konsernet for ca 465 mnok og hadde rundt 130 ansatte. Selskapet eies i dag av Arne og Lars Bergseng som begge er aktive i driften. Daglig leder er Erik Huuse. Kontaktperson: Erik Huuse: 982 07 231, erik@thor-bergseng-as.no

Bergseng Drift AS driver fem dagligvareforretninger tilknyttet Kiwi/Norgesgruppen. De fem avdelingene er Kiwi Storgata, Kiwi Stampa, Kiwi Smestad, Kiwi Røyslimoen og Kiwi Nordre Ål. Thor Bergseng & Co AS eier 65% av aksjene i selskapet, og de resterende 35% eies av Norgesgruppen. Arne Bergseng er daglig leder for Bergseng Drift AS. Kontaktpersoner: Erik Huuse: 982 07 231, erik@thor-bergseng-as.no Arne Bergseng: 909 50 175, arne@thor-bergseng-as.no Frode Kristiansen: 958 35 855, frode.kristiansen@kiwi.no

Bergseng Invest AS er et heleid datterselskap av Thor Bergseng & Co AS, og driver primært virksomhet knyttet til utleie av parkeringsplasser i Lillehammer, samt investering i andre virksomheter. Kontaktperson: Erik Huuse: 982 07 231, erik@thor-bergseng-as.no

Storgata 55 Lillehammer AS er et heleid datterselskap som eier og drifter eiendommen Storgata 55 i Lillehammer Sentrum. Kontaktperson: Erik Huuse: 982 07 231, erik@thor-bergseng-as.no

Peroni AS er et heleid datterselskap som eier og driver eiendommen Kirkegata 68 i Lillehammer sentrum. Eiendommen består av nærings- og boligarealer, og i tillegg har Peroni AS eierinteresser i Øya Parkeringshus. Kontaktperson: Erik Huuse: 982 07 231, erik@thor-bergseng-as.no

Thor Bergseng & Co AS eier 40% av Lillehammer Sport AS. Lillehammer Sport er en av Lillehammers største sportsforretninger sentralt lokalisert i Storgata 86 ved Lilletorget. Lillehammer Sport er tilknyttet Stadion-kjeden og har spesialisert seg innenfor sykkel, ski, tur og fritid. Butikken legger stor vekt på fagkompetanse og service, og har også eget ski- og sykkelverksted. Kontaktperson: Erik Huuse: 982 07 231, erik@thor-bergseng-as.no

Thor Bergseng & Co AS eier ca 24% av aksjene i Handelens og Håndvekets Hus AS. Dette selskapet eier flere sentrumseiendommer og parkeringsarealer i Lillehammer. Kontaktperson: Erik Huuse: 982 07 231, erik@thor-bergseng-as.no

Thor Bergseng & Co AS har betydelige eierinteresser i Sentrum Parkering Lillehammer AS som drifter byens mest sentrale parkeringshus. Kontaktperson: Erik Huuse: 982 07 231, erik@thor-bergseng-as.no

Selskapsanker

Lars Bergseng AS

Arne Bergseng AS

Holdingselskap som eier aksjer i Thor Bergseng & Co AS.

Holdingselskap som eier aksjer i Thor Bergseng & Co AS.

bottom of page