top of page

Nordsetervegen 8

Nordsetervegen 8, 2615 Lillehammer, Norge

Beskrivelse

Eiendommen benyttes i dag som parkeringsplass i påvente av planlagt utvikling til nærings- og boligformål.

Størrelse

100 kvm

Etasjer

2

Leietakere

2

Plassering

Nordsetervegen 8, 2615 Lillehammer, Norge

Kontaktperson

Erik Huuse

tlf: 98207231

bottom of page