top of page

Bergseng Drift AS

Bergseng Drift AS driver fem dagligvareforretninger tilknyttet Kiwi/Norgesgruppen. De fem avdelingene er Kiwi Storgata, Kiwi Stampa, Kiwi Smestad, Kiwi Røyslimoen og Kiwi Nordre Ål.

 

Thor Bergseng & Co AS eier 65% av aksjene i selskapet, og de resterende 35% eies av Norgesgruppen. Arne Bergseng er daglig leder for Bergseng Drift AS.

KONTAKTPERSONer

NAVN

Erik Huuse

Arne Bergseng

Frode Kristiansen

e-post

telefon

982 07 231

909 50 175

958 35 855

bottom of page