top of page

Handelens og Håndverkets hus AS

Thor Bergseng & Co AS eier ca 24% av aksjene i Handelens og Håndvekets Hus AS. Dette selskapet eier flere sentrumseiendommer og parkeringsarealer i Lillehammer.

HH Huset.jpg

KONTAKTPERSON

telefon

e-post

NAVN

Erik Huuse

bottom of page