top of page

Bergseng Invest AS

Bergseng Invest AS er et heleid datterselskap av Thor Bergseng & Co AS, og driver primært virksomhet knyttet til utleie av parkeringsplasser i Lillehammer, samt investering i andre virksomheter.

KONTAKTPERSON

telefon

e-post

NAVN

Erik Huuse

bottom of page